Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på shop.signafilm.dk
shop.signafilm.dk ejes af SIGNAfilm ApS, CVR-nr. 36979305, adresse Bjørnholms Alle 22, 8260 Viby J, tlf. 86124700, e-mailadresse info@signafilm.dk.

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via shop.signafilm.dk. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med bankoverførsel eller efter nærmere aftale efter fremsendelse af faktura.

Faktura fremsendes ved levering - dog senest 28 dage efter afholdelsen af det første redaktionsmøde. 

Det forventes, at alle varer fremstilles sammen, så hvis du har bestilt flere varer fremsendes faktura, når varen leveres. På dette tidspunkt kan der udestå små rettelser, disse udarbejdes så snart de modtages.

Priserne er angivet i danske kroner. Filmene leveres digitalt. 

Vi leverer som udgangspunkt dine film indenfor 28 dage fra afholdelsen af redaktionsmøde. Fortrydelsesret

Umiddelbart efter afgivelse af din ordre vil du blive kontaktet af den person, som har fået til opgave at udføre opgaven. Her aftales tidspunkt for evt. redaktionsmøde samt den videre køreplan. Skulle det vise sig, at din bestilling har været behæftet med fejl, har du ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 5 hverdage - uden omkostninger.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til SIGNAfilm ApS, Bjørnholms Alle 22, 8260 Viby J, 86124700, info@signafilm.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Afbrydelse af en opgave

Hvis du undervejs i fremstillingen fortryder dit køb af film eller online kommunikation, vil du blive som udgangspunkt blive opkrævet det fulde beløbsom din ordre lyder på. Såfremt SIGNAfilms ansatte ikke har levet op til de forventninger, som du med rimelighed forvente, vil du udelukkende blive opkrævet et rimeligt og forholdsmæssigt beløb.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl - finder købelovens regler anvendelse. Du har 24 måneders reklamationsret, forudsat du reklamerer inden for rimelig tid (inden 2 måneder efter du har konstateret fejlen eller manglen). Få mere information på vores RMA side.

Du kan også bruge det lovpligtige reklamationsskema, som du kan downloade her.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Fortrolighedspolitik

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via dette link.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@signafilm.dk.